Tuturubun subuh subuh

Cucun tuturubun nyuhun kulub suuk, kurunyung dudung nurugtug muru udud kuntung surutu urut nyuguh subuh, dudung nubruk cucun, kulub suuk cucun murudul, dudung ngurusuk nubruk tunggul nyuksruk, tuur dudung buncunur, Cucun murukusunu nyuntrung dudung nu murungkut,
BIAZA WE ATUH MACANA TONG MANYUN.....!! Ha..Ha..Ha ​=D • ώâќä͡ĸâ ⇆ ώâќä͡ĸâ • =)):)
.
Sent from BlackBerry® on 3