Salaki pedit kacida

Dongeng sebelum bobo: Kacaritakeun aya hiji Salaki nu kacida peditna alias kikir, diajak ku bojona nganggo naek Halikopter.
Awalna si Caroge teu panuju da' pasti kudu mayar mahal, tapi kusabab saking deudeuhna ka eta bojo, nya disatujuan. sabada nepi ka tempat charter Heli, si Pilot ngomong; " Naek bayar sajuta Rp, lamun aranjeun kadangu ngobrol diluhur bakal keuna denda Rp 5 juta,- tapi lamun aranjeun teu nyarios pisan saeutik oge, rek dibere ku saya Rp 10 juta,- sa enggeus satuju kana perjanjian tadi, Heli di hiberkeun ku si Pilot make cara Manuver jeung jungkir balik di luhur.
Saenggeus nepi kadarat si Pilot ngomong ka eta Salaki nu pedit alias kikir tea : "Wah aranjeun hebat tadi teu ngomong sa eutik-eutik acan" Si Salaki ngomong : "Sabenerna saya rek ngomong tadi teh, tapi sieun di denda" bade nyarios naon saur pilot Heli ??? " Pun Bojo ragrag".......=D ...
.
Sent from BlackBerry® on 3