Zodiak anda versi sunda

Cik ☑ naon zodiak didinya :D

1. Pirgo - Pagawean nu cocok: dagang jengkol. Keuangan: hambur pisan. Asmara: teangan nu rada cageur.

2. Akuwarius - Pagawean nu cocok: Dagang taraje jeung bilik. Keuangan: eureunan unjam injem wae. Asmara: Sakeudeung deui jomblo, dikepret calon mitoha.

3. Piskes - Pagawean nu cocok: Ngangkutan galon cai, sakapeung ngojek jeung ngiriman BBM ocon. Keuangan: Ledeh, loba urusan pacorokokod,. Asmara: ditolak deui, angger teu pira pedah rorombeheun.

4. Ariyes - Pagawean nu cocok: ngamandian domba. Keuangan: loba ngahutang, gaji kapotongan wae. Asmara: benerkeun heula beungeut.

5. Tawurus - Pagawean nu cocok: Ngored jukut keur parab embe jeung dagang lahang. Keuangan: katipu baturan deukeut. Kudu diruwat. Asmara: Teu payu payu, ganti peletna.

6. Gemini - Pagawean nu cocok: Ngurek belut, ngala tutut. Keuangan: Bangkar, jujualan baju mitoha. Asmara: ucrat-acret teuing...kabogoh diditu-didieu, euweuh nu eucreug.7. Kanser - Pagawean nu cocok: Macul, ngored. Keuangan: sakarat, tereh bangkrut. Asmara: Euweuh nu daekeun, modal ipis.

8. Leyo - Pagawean nu cocok: noelan tukang jajamu. Keuangan: Ripuh pisan, teu saperak2 acan-. Asmara: ati2 bakal kapelet, lawan ku dukun ti babakan cibelekok.

9. Libra - Pagawean nu cocok: ngorehan runtah atawa Tukang beling. Keuangan: Teu becus euweuh gadag neang duit. Asmara: malem minggu engke manehna keur hayangeun diwowoy peda beureum+peuteuy.

10. Sekorpio - Pagawean nu cocok: Moe huntu di buruan sakapeung Menerkeun kenteng batur. Keuangan: sarua jiga kamari boke, Asmara: boga kabogoh panyakitan

11. Sagitariyus - Pagawean nu cocok: Mersihan balong, mun keur halodo nyopet di pasar. Keuangan: pamajikan ngadat menta tambahan resiko dapur. Asmara: ditampilingan wae ku pamajikan,loba tatanya dukun jig!

12. Kaprikorn - Pagawean nu cocok: Dagang kurupuk Keuangan: Pikawatireun, waspada debt kolektor! Asmara: hambar, kabogoh hoyong kejutan, jig sakali2 jd amroji atuh..
.
Sent from BlackBerry® on 3