Si Aki Kasar

LANDONG BAEUD. Kacaturkeun aya hiji aki-aki beuki ngomong kasar, cenah. Teu ka budak teu ka saumuran, beletak-beletak wé make babasan kasar.
Hiji waktu manéhna nguseup. Geus aya kana tilu jamna nguseup can beubeunangan beunteur-beunteur acan.Teu lila, aya budak leutik ngaliwat ka deukeut si Aki, terus tatanya,
"Nuju naon, Aki...?"
Si Aki ngajawab, "Na teu kadeuleu? Apan ieu keur nguseup, belegug!"
Si Budak nanya deui, "Parantos kénging laukna, Ki?"
"Acan, goblog. Tatanya wé, siah..!", walon si Aki
"Aki nganggo eupan naon?" Si Budak nanya kénéh make babasan lemes….
"Nya ku cacing atuh, 'njing!", jawab si Aki murukusunu.
"Pantesan atuh, sesah nyanggutna upami ku cacing mah. Cobi ku siki ceremé dibubukeun, teras digaley kana aci."
Si Aki nanya, "bisa kitu?"
"Nya henteu atuh, goblog!" Ceuk Si Budak bari lumpat.

Si Aki reuwas. Sapanjang umurna can kungsi disebut goblog ku sasaha ogé. Ari ieu ku budak lemét disebut goblog… Hayang ambek tapi budak geus kabur, nahan ambek teu bisa, napasna hukhék, nepi ka maotna di dinya kénéh. Jantungna coplok, cenah.
Selang carita, Si Aki geus dikuburkeun. Sabada anu ngurebkeun bubar, layon Si Aki disampeurkeun ku dua makhluk. Anu hiji mawa gegendir. Makhluk nu hiji deui nanya, : "Salam, Ki. Ari Aki keur hirup di dunya kagungan agama?"
Ceuk Si Aki, "Nya boga atuh, belegug!"
Éta dua makhluk reuwas kacida. Nu mawa gegendir maju, pokna téh, "Aki, cobi upami ngawaler téh nganggo basa anu lemes. Sugan wé Aki tiasa hirup balik deui ka alam dunya…"
Ceuk Si Aki, "tiasa kitu?"
"Nya henteu atuh, goblog!" ceuk éta makhluk bari habek nakol sirah Si Aki ku gegendir.

Si Aki paéh deui...wassalam.
.
Sent from BlackBerry® on 3