Domba ngirim sms

Bi inah nuju nyeseuh lancingan mang isan, jol ngadat ereng2an ngadatangan mang isan..

'..Papap! ieu saha aya ngaran 'icih' ditulis na wadah udud iyey?', ceuk bi inah.

Mang isan,'Oh, eta pan kamari ngadu domba tea honey, eta ngaran domba na.. suwer tekewer kewer, darleng!'

Teu lila, bi inah balik deui ka mang isan beuki ngadat bari mawa hape...

'Pletaaaakkk!!', ditakolkeun kana sirah mang isan..'Naon ieu teh mam..??',ceuk mang isan.

Bi inah: 'TAAAH...DOMBA SIA NGIRIM SMS!!'....
.

Sent from BlackBerry® on 3