Ci karacak ninggang batu

Carita sonten , pengantar anu nuju istrahat....
Guru: "barudak, anyeuna urang di ajar sisindiran,, saha anu tiasa sok ka payun..
Ujang: "abdi bu,, (tirilik ka hareup..) "daun waru daun kuciat, ulah di dahar bisi kalenger.. urang di ajar kudu giat, meh gede jadi pinter"

Guru: "sae,, sae pisan jang.. cung saha deui..

Asep: "kuring bu,, (telenyeng kahareup..) "lauk jaer lauk sepat, di beuleumna make pare,,, mun mikir kudu tepat, sangkan meunang peunteun hade"

Guru: " alus maneh asep,,, sok saha deui..

Udin: "uing bu,, (tereleng kahareup..) "cai karacak ninggang batu, laun2 jadi legok,, cai sakeclak ninggang pembantu laun2 jadi orok"

Guru: "Udiiiiiiinnnn!!!cicing siah didinya angkat suku sabeulah nepi ka balik. :D :D =D.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT