Jalmi teu ngadangu

Ibro! Upami jalmi teu ningal disebat?" "Tuna netra buu!" "Sae! Ayeuna icih, upami jalmi teu tiasa nyarios disebat?" "Tuna wicara buu!" "Pinteer! Sok bagean udin, upami jalmi teu tiasa ngadangu disebat?"
"Disebat naon wae oge moal nanaon bu, bade monyet manggaa, bade jurig tiasaa, da puguh torek ... Moal ngadangu ieuh hahahahaha...
.

Sent from BlackBerry® on 3